Komunikaty dla absolwentów
Szanowni Absolwenci,

Zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu prowadzonym przez Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Badanie to ma na celu śledzenie losów zawodowych absolwentów WFT z uwzględnieniem tego, czy podejmują oni pracę zgodnie z profilem i poziomem wykształcenia oraz w jakim stopniu przydatna jest im wiedza i kompetencje zdobyte w czasie studiów. Przedstawione przez Państwa opinie i uwagi będą niezwykle cenne w dokonywaniu ewentualnych korekt i nowelizacji procesu kształcenia, dostosowując go do oczekiwań i wymogów zmieniającego się rynku pracy. Jednocześnie chcielibyśmy Państwa zapewnić o poufności badania. Zebrane dane i informacje będą analizowane w formie zbiorczej wyłącznie na potrzeby Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Poniżej znajduje się ankieta. Prosimy o jej pobranie i wypełnienie oraz wysłanie pod wskazany w ankiecie adres e-mail.

ankieta