Aktualności
Piątek, 25-08-2017

Ogłoszenie

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule z zakresu sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) Dziekan i Komisja Doktorska zawiadamiają, że:
w dniu 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 1100
w sali 208 WBMiZ przy ul. Piotrowo 3 w Poznaniu,
odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Konrada Jaroszewskiego
na temat:
Właściwości optyczne materiałów krystalicznych Bi2ZnOB2O6 domieszkowanych jonami ziem rzadkich

Promotor:
Dr hab. Dobrosława Kasprowicz - WFT PP

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Przemysław Dereń - Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych,
  Polska Akademia Nauk we Wrocławiu
Prof. dr hab. Dominik Dorosz, - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Dziale Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, Poznań.


Poniedziałek, 02-12-2019

Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej i Polskie Towarzystwo Fizyczne - Oddział Poznański oraz Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów, które odbędzie się w dniu 5-ego grudnia br. (czwartek) o godz. 1145 w sali D przy ul. Piotrowo 3. Referaty pt.: Nonlinear optical spectroscopy at surfaces, interfaces and nanostructures wygłosi prof. dr Ana Gomes-Silva z Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Lisboa - Portugalia.


Środa, 27-11-2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Pan Prorektor ds. kształcenia dr hab. Jacka Goc, prof. PP ustanowił w Politechnice Poznańskiej 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. szczegóły


Piątek, 15-11-2019

Zaliczenie przedmiotu "Usługi biblioteczne i informacyjne"

Dostęp do kursu: moodle.put.poznan.pl - zakładka Biblioteka

Zasady zaliczenia :
  1. Należy zapoznać się z kursem. Aby móc otworzyć test zaliczeniowy ( w podanym niżej terminie) konieczne jest ukończenie kursu. Oznacza to, że każdy z punktów w kursie musi być przeczytany.
  2. W terminie sesji zimowej otwarty zostanie test. Test składa się z 5 pytań wybieranych losowo. Aby zaliczyć, należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 3 pytania. Na rozwiązanie go są 4 minuty. Wynik podany jest na końcu testu.
  3. Zaliczenie kursu odbywa się poprzez rozwiązanie testu, który jest dostępny w kursie w terminie 17.01.2020 - 17.02.2020.
  4. Możliwe jest drugie podejście do testu (po pół godzinie). Liczy się najwyższa ocena.
  5. O wpisie do indeksu zostaniesz powiadomiona/y poprzez system e-proto.


Czwartek, 14-11-2019

Zaproszenie

W imieniu pana prof. dr. hab. Ryszarda Czajki, uprzejmie zapraszamy na seminarium, organizowane przez Wydział Fizyki Technicznej i Polskie Towarzystwo Próżniowe, które odbędzie się w dniu 21-ego listopada br. (czwartek) o godz. 1145 w sali D przy ul. Piotrowo 3. Referaty pt.: Technika XPS i jej zaawansowane zastosowania w badaniach materiałów medycznych i biologicznych wygłosi prof. dr hab. Marek Szklarczyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.


Czwartek, 17-10-2019

Plan zajęć z przedmiotu "Umiejętności informacyjne"

szkolenie umiejętności wyszukiwania informacji niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych rok akademicki 2019/2020 dla studentów V semestru III roku studiów stacjonarnych I stopnia

Kierunek Grupa Data Dzień Godzina Sala
Fizyka Techniczna FT - 1 22.10. wtorek 9:45-11:15 116
I piętro
Fizyka Techniczna FT - 2 24.10. czwartek 9:45-11:15 116
I piętro
Edukacja Techniczno-Informatyczna ETI - 1 24.10. czwartek 13:30-15:00 116
I piętro
Edukacja Techniczno-Informatyczna ETI - 2 24.10. czwartek 11:45-13:15 116
I piętro

Zajęcia są jednorazowe, obowiązkowe, podlegają zaliczeniu w indeksie i odbywają się w budynku Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego (ul. Piotrowo 2)
Wykładowca: mgr Hanna Nowicka, tel.61 665-2340, e-mail:hanna.nowicka@put.poznan.pl, Oddział Informacji Naukowej – pok. 108


Wtorek, 15-10-2019

Spotkanie informacyjne dla pracowników naukowych oraz doktorantów PP z reprezentantem DAAD

Stypendia naukowe w Niemczech