Postępowanie awansowe - DOKTORATY

mgr inż. Artur A. Poźniak

Symulacje komputerowe mechanizmów prowadzących do ujemnego współczynnika Poissona w różnych skalach

Dziedzina, dyscyplina:
nauki fizyczne, fizyka

Promotor:
Prof. dr hab. Krzysztof W. Wojciechowski - Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska  recenzja
Dr hab. Mirosław R. Dudek, prof. nadzw. UZ, Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej szczegóły

Streszczenie rozprawy doktorskiej szczegóły

Uchwała Rady Wydziału Fizyki Technicznej PP szczegółymgr inż. Michał Kotkowiak

Właściwości fotofizyczne pochodnych hemu i chlorofilu w roztworach i w obecności nanocząstek metalicznych

Dziedzina, dyscyplina:
nauki fizyczne, fizyka

Promotor:
Prof. dr hab. Alina Dudkowiak - WFT PP

Recenzenci:
Prof. dr hab. Krzysztof Polewski, Katedra Fizyki i Biofizyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 recenzja
Dr hab. Tomasz Gośliński, prof. nadzw. UM, Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej szczegóły

Streszczenie rozprawy doktorskiej szczegóły

Uchwała Rady Wydziału Fizyki Technicznej PP szczegółymgr inż. Bartosz Bursa

Spektroskopowe i termodynamiczne badania chromoforów porfirynopodobnych dla potencjalnych zastosowań w optoelektronice

Dziedzina, dyscyplina:
nauki fizyczne, fizyka

Promotor:
Prof. dr hab. Danuta Wróbel - WFT PP

Recenzenci:
Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 recenzja
Dr hab. Wacław Bała, prof. nadzw. UKW, Instytut Fizyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej szczegóły

Streszczenie rozprawy doktorskiej szczegóły

Uchwała Rady Wydziału Fizyki Technicznej PP szczegółymgr inż. Szymon Maćkowiak

Własności tribologiczne układów cząsteczek w geometrii szczeliny w warunkach kontrolowanego ciśnienia badane metodą Dynamiki Molekularnej

Dziedzina, dyscyplina:
nauki fizyczne, fizyka

Promotor:
Dr hab. Arkadiusz Brańka prof. PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej recenzja
Prof. dr hab. Krzysztof W. Wojciechowski, Instytut Fizyki Molekularnej PAN recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej szczegóły

Streszczenie rozprawy doktorskiej szczegóły

Uchwała Rady Wydziału Fizyki Technicznej PP szczegółymgr inż. Michał Hermanowicz

Wpływ defektów strukturalnych na właściwości elektronowe powierzchni izolatorów topologicznych

Dziedzina, dyscyplina:
nauki fizyczne, fizyka

Promotor:
Prof. dr hab. Marian Radny, Politechnika Poznańska

Recenzenci:
Prof. dr hab. Andrzej Jezierski, Instytut Fizyki Molekularnej PAN recenzja
Prof. dr hab. Zbigniew Łodziana, Instytut Fizyki Jądrowej PAN recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej szczegóły

Uchwała Rady Wydziału Fizyki Technicznej PP szczegółymgr inż. Łukasz Majchrzycki

Badanie wpływu metody redukcji tlenku grafenu na jego właściwości użytkowe

Dziedzina, dyscyplina:
nauki fizyczne, fizyka

Promotor:
Prof. dr hab. Ryszard Czajka, Politechnika Poznańska

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, Politechnika Gdańska recenzja
Dr hab. Bogdan Czajka, em. prof. IMN, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej szczegóły

Uchwała Rady Wydziału Fizyki Technicznej PP szczegółymgr inż. Semir El-Ahmar

Modelowanie konstrukcji planarnego czujnika pola magnetycznego opartego o zjawisko nadzwyczajnego magnetooporu

Dziedzina, dyscyplina:
nauki fizyczne, fizyka

Promotor:
Prof. dr hab. Maciej Oszwałdowski, Politechnika Poznańska

Recenzenci:
Prof. dr hab. Janusz Dubowik, Instytut Fizyki Molekularnej PAN recenzja
Dr hab. Arkadiusz Ptak, Politechnika Poznańska recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej szczegóły

Uchwała Rady Wydziału Fizyki Technicznej PP szczegółymgr inż. Jakub Jankowski

Czujnik Halla na ekstremalny zakres temperatur, odporny na promieniowanie neutronowe

Dziedzina, dyscyplina:
nauki fizyczne, fizyka

Promotor:
Prof. dr hab. Maciej Oszwałdowski, Politechnika Poznańska

Recenzenci:
Prof. dr hab. Feliks Stobiecki, Instytut Fizyki Molekularnej PAN recenzja
Prof. dr hab. Ryszard Czajka, Politechnika Poznańska recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej szczegóły

Uchwała Rady Wydziału Fizyki Technicznej PP szczegóły