Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej
Dyrektor Instytutu Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

prof. dr hab. Tomasz Martyński
tel. 61 665 3172Z-ca dyrektora Instytutu Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

dr hab. Tomasz Runka
tel. 61 665 3155Sekretariat:

Beata Schoenfeld-Starosta
tel. 61 665 3164
fax. 61 665 3201
e-mail: beata.schoenfeld-starosta@put.poznan.pl


  • Z1 - Zakład Mikro- i Nanostruktur

    Kierownik: dr hab. Eryk Wolarz, prof. nadzw, tel. 61 665 3167
  • Z2 - Zakład Spektroskopii Optycznej

    Kierownik: dr hab. Dobrosława Kasprowicz, tel. 61 665 3247
  • Z3 – Zakład Inżynierii i Metrologii Kwantowej

    Kierownik: dr hab. Bogusław Furmann, tel. 61 665 3226