Wydział Fizyki Technicznej
Zakład Inżynierii i Metrologii Kwantowej
Adres :
ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
Tel : (61) 665 3231

Sekretariat
Tel : (61) 665 3164

Dydaktyka

Zakład Inżynierii i Metrologii Kwantowej od momentu powstania Wydziału Fizyki Technicznej prowadziło zawsze przynajmniej jedną specjalizację dyplomowania na kierunku studiów Fizyka Techniczna. Obecnie prowadzona specjalizacja nosi nazwę: "Techniki laserowe i aparatura pomiarowa".

Realizowane są zajęcia specjalistyczne z przedmiotów związanych tematycznie z jej działalnością naukową:

W naszych laboratoriach studenci i doktoranci poznają tajniki eksperymentów, które umożliwiają manipulowanie swobodnymi atomami i jonami w warunkach ultrawysokiej próżni. Zapoznanie się z techniką podwójnego rezonansu optyczno-mikrofalowego oraz z metodą zliczania pojedynczych kwantów emitowanych przez atom czy jon, pozwala na przeprowadzanie pomiarów ze względną dokładnością rzędu 10-9, czyli z dokładnością do kilku miliardowych części wielkości mierzonej.

Technologia i zasady prowadzenia eksperymentu na strumieniu atomowym są podobne do stosowanych w atomowym wzorcu czasu (zegar cezowy). Natomiast doświadczenia z użyciem pułapek elektromagnetycznych, umożliwiają zgłębianie zjawisk wykorzystywanych przy tworzeniu elementów komputera kwantowego. Studenci mają możliwość zapoznania się z tym, jak projektuje się, buduje i eksploatuje aparaturę dającą takie możliwości. Poznają też różne techniki laserowe, stosowane w badaniach naukowych, a także w różnego rodzaju technologiach.