Wydział Fizyki Technicznej
Zakład Inżynierii i Metrologii Kwantowej
Adres :
ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
Tel : (61) 665 3231

Sekretariat
Tel : (61) 665 3164

Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w ramach Instytutu Fizyki Politechniki Poznańskiej wyodrębniło się Laboratorium Spektroskopii Atomowej kierowane przez doc. dr hab. Jerzego Dembczyńskiego. Dynamiczny rozwój eksperymentalnego laboratorium Katedry związany był z budową pierwszych w Polsce unikatowych urządzeń pozwalających na przeprowadzenie precyzyjnych pomiarów struktury elektronowej atomów i jonów.

W latach dziewięćdziesiątych stan kadry zwiększył się do kilkunastu osób, laboratorium przekształciło się w Zakład Fizyki Atomowej, a po utworzeniu Wydziału Fizyki Technicznej w roku 1997 - w autonomiczną Katedrę Fizyki Atomowej.

Z uwagi na ewolucję profilu prowadzonych badań naukowych, zgodną z najnowszymi światowymi trendami w fizyce atomowej, w roku 2006 katedra zmieniła nazwę na: Katedra Inżynierii i Metrologii Kwantowej.

Wyrosłe na gruncie laserowej spektroskopii atomowej badania Zakładu są obecnie poświęcone zjawiskom fizycznym, wykorzystywanym w inżynierii i metrologii kwantowej.