Kontakt
Dziekanat Wydziału Fizyki Technicznej
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań (w budynku BM-u, pokój 13)

Pracownicy Dziekanatu:
mgr Wojciech Fater
e-mail: wojciech.fater@put.poznan.pl
tel: 61 665 3164
fax: 61 665 3201

mgr inż. Izabela Głowacka
tel: 61 665 3204
fax: 61 665 3201
e-mail: izabela.glowacka@put.poznan.pl
poniedziałek w godzinach: 1000 - 1400
od wtorku do piątku w godzinach: 930 - 1330


Studia doktoranckie, stypendia, akademik
mgr Lidia Kruszewska
tel: 61 665 3200
fax: 61 665 3201
e-mail: lidia.kruszewska@put.poznan.pl
poniedziałek w godzinach: 1000 - 1400
od wtorku do piątku w godzinach: 930 - 1330


Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. nadzw. PP
tel: 61 665 3161, -3170
e-mail: miroslaw.szybowicz@put.poznan.pl
dyżury: poniedziałek 1115 - 1200 i środa 1115 - 1215, pokój 225


Kierownik studium doktoranckiego
prof. dr hab. Alina Dudkowiak
tel: 61 665 3181
e-mail: alina.dudkowiak@put.poznan.pl

KONTO:

Nazwa odbiorcy: Politechnika Poznańska Wydział Fizyki Technicznej
Numer rachunku odbiorcy: 20 1090 1362 0000 0001 0343 7712