Współpraca krajowa

Współpraca Wydziału Fizyki Technicznej z krajowymi ośrodkami naukowymi


  • Jesteśmy współrealizatorami projektów badawczych i wdrożeniowych z zakresu technologii produkcji ogniw słonecznych nowej generacji.