Sprawy pracownicze
  • Prawo o szkolnictwie wyższym szczegóły

  • Statut Politechniki Poznańskiej szczegóły

  • Zasady zatrudnienia i awansowania pracowników szczegóły

  • Regulamin pracy szczegóły

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach szczegóły

  • Regulamin studiów szczegóły

  • Wykaz skrótów nazw wydziałów i kierunków na Politechnice Poznańskiej szczegóły

  • Spis pokazów z fizyki w zbiorach demonstracyjnych WFT (sala C) szczegóły