ABC studenta

Regulaminy

  • Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich szczegóły
  • Regulamin studiów według Indywidualnego Planu i Programu Nauczania szczegóły
  • Opłaty w bieżącym roku akademickim szczegóły

UWAGA: Jeżeli formularze nie wyświetlają się poprawnie w przeglądarce, należy je pobrać i zapisać na dysku lokalnym, a następnie wypełnić używając programu Adobe Reader w wersji > 5.0.

Legitymacje

  • W celu przedłużenia Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) Dziekanat WFT uprzejmie prosi, aby legitymacje składać i odbierać grupowo - np. przez starostę roku.
  • Legitymacje prosimy składać na początku dyżuru Dziekanatu i odbierać pod koniec dyżuru w tym samym dniu.
  • Przedłużenie legitymacji otrzymają tylko osoby, które mają wymaganą do rejestracji liczbę punktów ECTS.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia ELS należy złożyć w Dziekanacie wniosek o wystawienie duplikatu z załączonym dowodem wpłaty na kwotę 25,50 PLN
Wpłaty należy dokonać na konto:
Nazwa odbiorcy: Politechnika Poznańska Wydział Fizyki Technicznej
Numer rachunku odbiorcy: 20 1090 1362 0000 0001 0343 7712

Wydawanie zaświadczeń i nr kont do wpłat

Zaświadczenia wydawane są na prośbę studenta.
Indywidualne numery kont do wpłat widoczne są w systemie eStudent.

Inne dokumenty

Ubezpieczenie PZU

  • Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków szczegóły

Przydatne linki

Studenci - Organizacje
Biblioteka Główna
Centrum Języków i Komunikacji
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów
Absolutorium