Przedmiot i laboratorium specjalistyczne

Przedmiot specjalistyczny

Zasady wybierania i prowadzenia przedmiotu specjalistycznego oraz pracy dyplomowej inżynierskiej na I stopniu kształcenia na kierunku Fizyka Techniczna
szczegóły wzór formularza

Laboratorium specjalistyczne

  • Zasady wybierania i prowadzenia laboratorium specjalistycznego oraz pracowni magisterskiej na II stopniu kształcenia na kierunku Fizyka Techniczna
    szczegóły wzór formularza
  • Zasady wybierania i prowadzenia laboratorium specjalistycznego oraz pracy dyplomowej inżynierskiej na I stopniu kształcenia na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna
    szczegóły