Współpraca międzynarodowa

Współpraca Wydziału Fizyki Technicznej z zagranicznymi ośrodkami naukowymi


Pracownicy naukowi
 • Jesteśmy członkiem grupy zajmującej się teoretycznymi i eksperymentalnymi badaniami powierzchni germanu metoda SPM. szczegóły
  1. "Joint Lab" z IHP Frankfurt/Oder - współpraca grupy badawczej prof. Ryszarda Czajki z IF WFT i prof. Thomasa Schroedera z Materials Research Department IHP. szczegóły

 • Jesteśmy członkiem grupy zajmującej się fotonicznymi i elektronicznymi właściwościami atomów i jonów oraz struktur kwaziatomowych zorientowanymi na badania z zakresu inżynierii i metrologii kwantowej.

 • Większość kadry pogłębiała swoje doświadczenie naukowe i pedagogiczne także poza granicami kraju - na uczelniach i w centrach naukowych, do których można zaliczyć:
  1. Institute of Applied Physics, University of Hamburg oraz Interdisciplinary Nanoscience Center Hamburg (INCH), Niemcy
  2. Leibniz Institute for Innovative Microelectronics - Frankfurt/Oder, Niemcy
  3. London Center for Nanotechnology, University College - Londyn, Wielka Brytania
  4. Max Planck Institute for Polymer Research - Moguncja, Niemcy
  5. Materials Science and Technology of Polymers (MTP), University of Twente, Holandia
  6. Institute for Dynamics and Self-Organization - Göttingen, Niemcy
  7. Physikalisch - Technische Bundesanstalt (PTB) - Brunszwik, Niemcy
  8. National Physical Laboratory (NPL) - Teddington, Wielka Brytania
  9. Quantum Optics and Spectroscopy, Institute für Experimentalphysik Universität Innsbruck, Austria
  10. Universität Mainz - Moguncja, Niemcy
  11. Centrum Badań Jądrowych - Karlsruhe (Kernforschungszentrum Karlsruhe), Niemcy


Studenci naszego Wydziału

W ramach programu Erasmus biorą czynny udział w wymianie studentów z kilkoma wyższymi uczelniami w Austrii, Francji i Niemczech szczegóły
 • Dla wyróżniających się studentów istnieje możliwość odbycia przez nich semestralnej praktyki za granicą na uczelniach i w instytutach badawczych, współpracujących z Wydziałem.
 • Niektórzy z naszych absolwentów kontynuują kształcenie i rozpoczynają karierę naukową w renomowanych ośrodkach naukowo-badawczych za granicą.