ZAKŁAD FIZYKI MOLEKULARNEJ

INSTYTUT FIZYKI

POLITECHNIKA POZNAŃSKA


Aparatura pomiarowa

 

Mikroskop konfokalny Zeiss LSM 710

 • pomiar topografii powierzchni, fluorescencji;
  wzbudzenie - lasery: argonowy 458, 488, 514 nm, HeNe 543 nm, HeNe 633 nm; obserwacja w zakresie 400-800 nm, możliwość wyprowadzenia sygnału na zewnątrz i podłączenia za pomocą światłowodu spektrometru (np. BlackComet firmy StellarNet lub QE65000 firmy OceanOptics); lampa do fluorescencji HXP 120, mikroskop wyposażono w lampę halogenową do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym;
  zautomatyzowany stolik - zakres ruchu 130x85 mm, maksymalne obciążenie stolika 9 kg, dokładność pozycjonowania w osi Z - 10 nm;
  obiektywy do obserwacji w jasnym i ciemnym polu i kontraście Nomarskiego w świetle spolaryzowanym kołowo C-DIC:
  EC Epiplan-Neofluar 5x/0.13 HD DIC, dystans roboczy 14,5 mm,
  EC Epiplan-Neofluar 10x/0.25 HD DIC, dystans roboczy 9,0 mm,
  EC Epiplan-Neofluar 20x/0.50 HD DIC, dystans roboczy 2,2 mm,
  EC Epiplan-Neofluar 50x/0.80 HD DIC, dystans roboczy 0,6 mm,
  EC Epiplan-Neofluar 100x/0.90 HD DIC, dystans roboczy 0,28 mm,
  EC Plan-Neofluar 40x/1.30 Oil DIC, dystans roboczy 0,21 mm;
  mikroskop wyposażono w interferometr do pomiaru grubości;
  kamera MRc5

 

710

 

 Symulator oświetlenia słonecznego Sun 3000 firmy ABET Technologies

 • klasy AAA zgodny z normami ASTM, IEC, JIS
  - obszar oświetlenia 50x50 mm w klasie AAA
  - obszar oświetlenia 100x100 mm w klasie ACA
  - natężenie 750-1500 W/m2
  - stabilność ± 0,5 %
  - rozdzielczość prądowa 10pA, maksymalny prąd 1A
  - przystawka do pomiaru fotopotencjałów
  - oprogramowanie Tracer IV Measurement Software
  - komórka kalibracyjna

 

Spektrofotometr Cary 4000 firmy Varian

 • pomiar absorpcji i transmisji światła, dwa źródła światła - lampa deuterowa dla zakresu UV i lampa halogenowa dla VIS. Zakres widmowy 200 do 900 nm, zakres absorbancji od 0,001 do 10; dodatkowe wyposażenie aparatury: przystawka temperaturowa, kula UlbrichtaSpektrofluorymetr Hitachi F-4500.

 • pomiar fluorescencji i fosforescencji (badania niskotemperaturowe), źródło światła - lampa ksenonowa, zakres widmowy  200 do 900 nm.
Układ do pomiaru kinetyki luminescencji EasyLife V,

 • zakres spektralny wzbudzenia: 280 – 670 nm, sposób wzbudzenia: diody LED, detekcja: technika stroboskopowa, fotopowielacz o zakresie spektralnym 185 – 900 nm, zakres pomiaru czasu życia: 100 ps – 3 s, czułość układu: stężenie 400 M-12 roztworu fluoresceiny, analiza czasów życia: 1 – 4 wykładniczych, niewykładniczych

 

 

Spektrometr fototermiczny, LIOAS (Laser-Induced Opto-Acoustic Spectroscopy)

 • wyznaczanie populacji stanów trypletowych i czasów relaksacji termicznej stanów wzbudzonych, źródło światła - laser barwnikowy

 

Spektrometr fourierowski JASCO FT/IR-6200 z przystawką fotoakustyczną

 • rejestracja widm w zakresie średniej i bliskiej podczerwieni;

 • możliwość użycia standardowego detektora (TGS) lub przystawki fotoakustycznej MTEC model 300;

 •  źródła światła - lampa halogenowa (bliska podczerwień) oraz ceramiczne źródło światła (średnia podczerwień);

 • zakres liczby falowej 15000 - 350 cm-1 ; maksymalna rozdzielczość 0.25 cm-1.

 

Wanny Langmuira-Blodgett: model 2000 oraz Minitrough  firmy KSV Instruments Ltd.

 • zestaw do wytwarzania molekularnych warstw Langmuira (wytworzonych na powierzchni cieczy) i Langmuira-Blodgett (wytworzonych na powierzchni ciała stałego);  dodatkowo głowica do pomiaru potencjału powierzchniowego (metodą oparta na układzie drgającego kondensatora).

 

Układ do pomiaru absorpcji światła in situ monowarstw

 • układ do rejestracji widm absorpcji molekularnych warstw Langmuira zbudowany w oparciu o spektrometr QE65000 firmy Ocean Optics i lampę DH2000 BAL firmy Mikropack na światło w zakresie UV i VIS. Zakres spektralny QE65000 wynosi 200-950 nm. Do wiązki oświetlającej oraz zbierania sygnału z monowarstw wykorzystuje się światłowody.


Potencjostat / galwanostat SP-200 Bio-Logic z wbudowanym analizatorem EIS (od 10 µHz do 7 MHz).

 • tryb pływający (floating mode), filtrowanie analogowe, wbudowana płyta kalibracji oraz 9 pasm stabilności do lepszej kontroli ogniwa, napięcie: ±12 V, potencjał zadawany: ±10 V, pomiary EIS: 3 MHz (1%, 1°); 7 MHz (3%, 3°), zakresy prądowe: od 500 mA do 1 µA

Milli-Q Direct 8 - system oczyszczania wody

 • oporność uzyskiwanej wody 18,2 MΩcm przy 25°C; wyposażony w lampę UV o długości fali 185 nm