Skrypty z opisanymi przebiegami doświadczeń:

[1] Stanisław Szuba, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007,

[2] Krzysztof Łapsa, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008,

Literatura uzupełniająca:

Henryk Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa 2003,

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Podstawy fizyki, t. 1-5, PWN, Warszawa 2003,

Jerzy Massalski, Fizyka dla inżynierów, t. 1-2, WNT, Warszawa 1980.