Spis doświadczeń - ELEKTROMAGNETYZM

201. Wyznaczanie pojemności kondensatora za pomocą drgań relaksacyjnych.

202. Badanie transformatora.

203. Wyznaczanie zależności przewodnictwa od temperatury dla półprzewodników i przewodników.

204. Badanie oddziaływania pola magnetycznego na przewodnik z prądem.

205. Wyznaczanie stałej Plancka i pracy wyjścia na podstawie zjawiska fotoelektrycznego.

206. Wyznaczanie pętli histerezy ferromagnetyków za pomocą hallotronu.

207. Cechowanie termoogniwa.

208. Pomiar stosunku e/m metodą odchyleń w polu magnetycznym.


221. Wyznaczanie bariery potencjału na złączu p-n.

222. Analiza harmoniczna.

223. Badanie zjawiska dyfrakcji elektronów.

224. Badanie zjawiska Halla.

225. Badanie właściwości dielektrycznych ciał stałych.

226. Pomiar przesunięcia fazowego w obwodzie prądu zmiennego.

227. Badanie ładowania i rozładowania kondensatora za pomocą zestawu komputerowego.

228. Wyznaczanie rozkładu natężenia pola mikrofalowego podczas interferencji i dyfrakcji.

229. Wyznaczanie stałej Boltzmanna z charakterystyki tranzystora.