Spis doświadczeń - MECHANIKA

101. Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą przesunięcia fazowego.

102. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego i matematycznego.

103. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych.

104. Badanie momentu bezwładności.

105. Wyznaczanie modułu Younga metodą ugięcia.

106. Badanie ruchu jednostajnie przyspieszonego za pomocą komputerowego zestawu pomiarowego.

107. Wyznaczanie zależności współczynnika lepkości od temperatury.

108. Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną.


121. Badanie rezonansu mechanicznego.

122. Wyznaczanie prędkości rozchodzenia się fal akustycznych w prętach.

123. Badanie właściwości żyroskopu.

124. Wyznaczenie prędkości pocisku za pomocą wahadła balistycznego skrętnego.

125. Wyznaczenie prędkości fal ultradźwiękowych metodami interferencyjnymi.

126. Wahadło fizyczne.

127. Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego metali.

128. Wyznaczenie elipsoidy bezwładności bryły sztywnej za pomocą wahadła skrętnego.

129. Wyznaczanie modułu Younga metodą wydłużenia.